B I O M A

Biophilic Interactive Organic Modern Architecture


BIOMA is een nieuwe, betere manier van ontwerpen.

Stichting BIOMA heeft ten doel de ontwerpstijl en het gedachtengoed van BIOMA zo breed mogelijk over de wereld te verspreiden. Wij geloven dat dit tot een betere wereld zal leiden, omdat de gebouwen waar wij in leven en werken er gezonder en prettiger van zullen worden.

BIOMA staat voor:

Biophilic (de mens in haar natuurlijke habitat)

Interactive (designed for a wifi connected world)

Organic (verantwoord met onze planeet omgaan)

Modern (hedendaags ontwerp, geen pastisch)

Architecture

BIOMA is het acroniem, verword tot term, die als architectuur-ontwerp filosofie meer menselijk welzijn tot doel heeft. Het stelt de "happiness" van de mens centraal en die voelt zich als voormalig jager-verzamelaar zich nu eenmaal het beste thuis in de natuur. Wij willen de natuur meer naar binnen brengen (o.a. met green walls/ verticale tuinen) en de verbinding tussen binnen en buiten (de tuin) een centrale plaats in het ontwerp geven. 

Daarnaast willen we de voordelen die het internet en mobiel werken biedt maximaal benutten. Organic betekend voor ons duurzaam, omdat ook onze kinderen en kleinkinderen een leefbare aarde van ons moeten mogen erven. Modern wil zeggen dat het hedendaags is, opdat dat de mensheid in elk tijdsvak zijn eigentijdse architectonische ontwerpkunst achter laat, zonder alleen van het verleden te kopieren, zonder vooruitgang. 

De impact van ontwerpen in de tijd van mobiele telefonie, wifi, internet of things en digital signage is waar het om draait vandaag de dag, om mee te kunnen in de snelle ontwikkelingen van dit digital tijdperk. Maar tegelijkertijd houden we rekening met de opwarming van de aarde en sustainability.

Wij geloven dat de natuur veel te bieden heeft, en de leefomgeving én werkplek er beter van wordt wanneer de natuur weer haar (her-)intrede maakt in onze gebouwde omgeving en interieur. Vanzelfsprekend zijn wij hier niet de enige in, deze stroming heet Biofilic Design. Meer hierover kun je verderop lezen.

Wat de BIOMA gedachte anders maakt is echter dat wij niet “terug naar de natuur” willen. Er lijken 2 stromingen te zijn. Terug naar organisch, duurzaam en natuurlijk of modern, technologisch vooruitstrevend en strak. Wij willen deze twee juist combineren en de voordelen van de één combineren met de ander.

Daglicht

Daglicht is verreweg de prettigste vorm van licht, voor werk en leven. Daarom zijn wij voorstander van veel glasm gebruik van patios en binnentuinen. Maar met de huidige technologie kunnen wij ook in plekken waar geen daglichttoetreding mogelijk is kunnen wij dit nu wel brengen. Met Solartubes voor echt daglicht op donkere plaatsen. Of met Daglichtsimulatie panelen welke tot 95% daglicht nabootsen, en met een intelligent systeem erachter zelfs de loop van de dag/nachtcyclus nabootsen.

Domotica

Domotica staat nog in de kinderschoenen maar zal in elk huis en hotelkamer zijn plek gaan vinden in mindere of meerdere mate. Niet alleen biedt het gemak en voordelen, het is ook een uiterst duurzame, energiebesparende oplossing.

Ook in de kantoren en werkplekken van vandaag is dit soort technologie niet lang meer weg te denken. Daarentegen kennen we ook het “Sick-building”syndroom. Waarbij de overmatige mechanisatie van ventilatie en overdaad aan mechaniek de kwaliteit van de leefomgeving juist benadelen. Onderzoek toont aan dat de mens gebaat is bij fluctuerende luchtstromen, temperaturen en omgevingen. De natuur regelt dit automatisch, apparatuur te weinig.

Zo kunnen eenvoudige planten soms al dezelfde luchtkwaliteit genereren als peperdure LBH-installaties. Om te zwijgen van het psychologische effect. Een raam open zetten geeft ons vaak het idee dat het beter voor ons is, terwijl het juist de airconditioning tegenwerkt. Maar het psychologische effect is toch groter gebleken. Dat moeten we accepteren en mee werken i.p.v. tegenwerken. BIOMA bekijkt beide kanten en oplossingen en selecteerd welke de beste oplossing is voor jouw persoonlijke situatie!

De natuur in de ruimte

Dit verwijst naar het toevoegen van natuurlijke elementen aan de gebouwde omgeving. Dit is misschien de gemakkelijkste en goedkoopste manier om Biofillie te introduceren op de werkplek of leefruimte en geeft mensen direct toegang tot alle feelgood associaties van biofilie. Denk aan potplanten en dieren - bijvoorbeeld aquariums, kantoorhuisdieren.
Uitzicht op de natuur vanaf de binnenkant van het gebouw, natuurlijk licht en directe toegang tot de natuur, zoals binnenplaatsen, tuinen en dakterrassen beplant met groen, vallen ook in deze categorie. Deze directe verbindingen met de natuur hebben de grootste impact op ons als mens.

Natuurlijke analogen

Dit concept verwijst naar door de mens gemaakte elementen die de natuur nabootsen. Kunstplanten, geconserveerde mosmuren, representatieve kunstwerken, patronen en architectuur die de natuur oproepen zijn allemaal voorbeelden van natuurlijke analogen. Meubels met organische in plaats van geometrische vormen. Woodgrain en bouwmaterialen die schelpen en bladeren imiteren die worden gebruikt in het interieur van de exterieurdecoratie zijn allemaal uitstekende illustraties van het gebruik van natuurlijke analogen. Van het opnemen van natuurlijke analogen in een ruimte kunnen vele voordelen worden gehaald, waaronder minder stress, meer welzijn en een hoger niveau van productiviteit.

Aard van de ruimte

Dit concept verwijst naar de fysiologische manier waarop ruimtelijke planning en architectonisch ontwerp onze menselijke reacties en gevoelens beïnvloeden. Als soort hebben we ons in de loop van millennia ontwikkeld en ons succes is gedeeltelijk te danken aan ons vermogen om contact te maken met de natuur. We voelen ons intuïtief aangetrokken tot omgevingen die ons van dienst zijn en die ons in staat stellen te gedijen of, ons te verleiden om te verkennen. Om deze reden vinden we een mooi landschap, met brede vergezichten van glooiende weiden en een bron van water zoals meren of een uitzicht op de zee als het meest aantrekkelijke uitzicht.

We vinden ook opvattingen over mysterie of zelfs risico en gevaar spannend, zoals hoge bergen en diepe ravijnen. Dit verklaart ook onze liefde voor wolkenkrabbers en multilevel views zoals mezzanines, atria en wenteltrappen als intrigerend. Wij willen deze aangeboren affiniteit voor dit soort omgevingen weergeven in onze ontwerpen.
Zo kunnen wij voor iedere werkplek, leefomgeving en (kortstondig)verblijf een ontwerp creëren voor gelukkiger en gezondere gebouwen van de toekomst.

Biofilic

Biofilic design is een architectonische ontwerpstijl die de mens centraal stelt en ervanuit gaat dat de mens zich in een natuurlijke habitat zich het meest op zijn gemak voelt. De mens heeft de savanne nog maar onlangs verlaten en daarom voelen wij ons in de natuur het prettigst. Met groen om ons heen en water dichtbij. Een klimaat ontwerpen dat de natuur naar binnen haalt, of zo dicht mogelijk benadert, zal een prettiger en productievere leef/werkomgeving opleveren. In werkomgevingen en in ziekenhuizen heeft deze ontwerpstijl zijn productiviteit reeds ruimschoots bewezen, deels door arbeidsproductiviteitsverbetering en verlaging van ziekteverzuim als wel in ziekenhuizen door versneld herstel en vermindering van opnamedagen.

Interactive

Interactive design is een architectonische ontwerpstijl die de digitale samenleving vormgeeft. Hoe veranderen de smartphone, internet en wifi ons dagelijks leven en werken? Hoe moet een nieuwe werkomgeving er nu uit zien, nu dat werken steeds meer mobiel en “on the go” gebeurd? Hoe kunnen we juist alleen de vóórdelen daarvan plukken en de nadelen beperken? Wij geloven sterk in Domotica en “Smarchitecture”. Waar de drie elementen Sensoren, Processoren en Effectoren samenwerken tot een eenheid van comfort.
Maar ook bv. het gebruik van Virtual Reality om de klant volledig deel te maken van
het ontwerp. Het ontwerp moet een prettiger en productievere leef/werkomgeving
opleveren. Alleen als de efficiëntie zich omzet in een gezonder & prettiger
klimaat is echt winst te behalen.

Organic

Organic design is een architectonische ontwerpstijl welke verschillende gezichten kent. Van enerzijds organische vormgeving met op de natuur geïnspireerde vormen, maar dat zit ook al deels in Biofilic design. Maar groter is het gedachtengoed dat meer stoelt op duurzaamheid, en gebruik van organische materialen en de cradle-to-cradle filosofie. In de praktijk van de afgelopen 30 jaar is gebleken dat 100% organisch ontwerp haast onhaalbaar is. Maar het streven naar meer organisch ontwerp en het denken aan de toekomst van onze planeet en dat wat we achter laten aan onze kinderen en kleinkinderen, dat mag in geen enkel ontwerp ontbreken.

Modern Architecture

Wellicht is hedendaags een zuiverder benaming. Belangrijk in dit opzicht is het feit dat de mensheid in elk tijdsvak zijn eigentijdse architectonische ontwerpkunst achter laat. Als we alleen maar namaak jaren 30 stijl blijven ontwerpen, dan is dat verschraling en armoede en laat over een paar eeuw een bizar beeld achter als een “epoque” dat geen eigen originaliteit of stijl had! Een afspiegeling van de huidige tijdsgeest als het ware.
Modern heeft in die zin niets te maken met strakke vormen of stedelijk versus landelijk ontwerp, maar meer dat het hedendaags is, vernieuwend, op het scherpst van de snede van het hedendaagse kunnen, zowel qua bouw- als qua ontwerptechnieken. Een afspiegeling van de huidige tijdsgeest als het ware.